Yi An Yung (Titi)

Yi An Yung, bijnaam Titi, is een Nieuweling vechter van 79 kilo.