Rohid Najimi

Rohid is een vechter in de nieuweling klasse.